Komt u gezellig met ons meevliegen? Neem altijd uw paspoort of ID kaart mee!

.

Profcheck

BREVET-VERLENGING, hoe ging dat ook al weer?

Regelmatig merk ik dat er gevlogen is met een verlopen brevetdocument. Ongeautoriseerd dus!
Regelmatig heb ik te maken met vliegers die op het laatste moment en enigszins in paniek een afspraak willen maken voor het verlengen van hun SEP-rating of IR. Die paniek is totaal onnodig! 
Daarom denk ik dat een opfrisser over het onderwerp op zijn plaats is. Hoe ging dat ook al weer?

Allereerst het brevet (het document dus)

De geldigheidsdatum van het document vind je onder item IX, eerste aandachtstreepje. Na die datum is het document ongeldig. Verlenging is mogelijk via een IVW-aanvraagformulier dat beschikbaar is via de balie of te downloaden via de site van IVW.  Het document wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Kosten € 73,81. Betalen via onze balie is mogelijk. Let op: de geldigheid van de rating kan later aflopen dan die van het document, maar beide moeten geldig zijn om geautoriseerd te vliegen.

Dan over de rating(s)

De datum tot welke de rating(s) geldig is(zijn) vind je terug in item XII Endorsement(s) in je brevet. Je moet een Proficiency Check afleggen om de geldigheid te verlengen. Je kunt daarvoor een afspraak maken met een examinator (rechtstreeks of via de balie).

Deze check kun je al doen vanaf drie maanden vóór het verlopen van de geldigheid. Na gunstig resultaat wordt de geldigheidsduur verlengd. Voor de SEP (Single Engine Piston) rating met een periode van 2 jaar. {Een  IR (Instrument Rating)wordt met 1 jaar verlengd.} De examinator zal de nieuwe geldigheidsdatum aftekenen op je brevet. De papieren moeten worden voorzien van de handtekening van de examinator en van jou en van een stempel van de vliegclub en toegestuurd aan IVW. Van IVW krijg je binnen twee weken bevestiging dat de bijschrijving is genoteerd.
Als je binnen genoemde drie maanden je check doet verloopt de geldigheidsdatum niet. Doe je die eerder, dan start de periode op eerste dag van de maand volgend op die van de check.

En als je nà die vervaldatum komt? Natuurlijk mag je dan niet vliegen, je rating is niet geldig, maar je bent die rating niet kwijt! We spreken nu van een wederafgifte. De check omvat dezelfde onderdelen. De examinator mag je brevet aftekenen en je kunt direct weer vliegen. En de nieuwe periode telt vanaf de eerste dag van  maand volgend op die van je check. Voor die wederafgifte van een SEP gelden geen aanvullende eisen. Maar als je een jaartje niet gevlogen hebt het is wel raadzaam om eerst een paar lesvluchten te nemen om je vaardigheden op te poetsen. Voor een IR gelden vanaf drie maanden na vervaldatum additionele eisen in de vorm van extra trainingen.
Hoe lang kun je een rating laten verlopen? Voor een IR is dat 7 jaar mits je in bezit blijft van een geldig CPL/PPL. Voor een SEP is dat minder duidelijk; hou ook maar diezelfde periode aan.

De inhoud van de check

Bij de vlucht die je gaat maken komen alle onderdelen die je ooit bij je examen tegenkwam weer aan de orde (meestal zonder het Navigatie onderdeel). Deze onderdelen zijn:  
1: pre-flight, take-off and departure procedures.  
2: airwork .  
3A: enroute. [3B: instrument procedures (only for the IR-part)
4: arrival and landing procedures.  
5: abnormal and emergency operations.  
Een uitgebreid overzicht van de onderdelen per sectie vind je op het “Flight Test Schedule” , ter inzage bij de balie.
Evenals bij een examen heb je bij een prof-check de mogelijkheid om een onvoldoende onderdeel over te doen. Maar de examinator heeft niet de mogelijkheid om uitgebreid met je te gaan trainen. Zorg dus dat je goed voorbereid en op standaard bent. (Voor een IR geldt zelfs dat je geen gebruik meer mag maken van deze bevoegdverklaring  als de check onvoldoende was!) 

Wat je mee moet nemen: - Je brevet en medical, beiden voorzien van je handtekening. - Je logboek, ingevuld en getotaliseerd tot de laatste volle pagina. Onderdelen “dual” en “pic” afzonderlijk.

Vervangen van de proficiency check door een Trainingsvlucht (alleen voor SEP!)

Als je in het jaar voorafgaande aan de vervaldatum minimaal 12 uur hebt gevlogen kun je de prof-check eventueel vervangen door een trainingsvlucht met een instrukteur. De duur daarvan moet minimaal 1 uur zijn en mag verdeeld zijn over meerdere vluchten.  De trainingsvlucht wordt op dezelfde onderdelen getoetst als de prof-check. Gebaseerd op de trainingsvlucht zal de instrukteur aangeven of  hij je in staat acht om je bevoegdheden op een veilige manier uit te voeren. Hij /zij moet dat dan verklaren op een formulier “verklaring trainingsvlucht”. Tevens zal hij/zij je logboek aftekenen. Let wel: als de instrukteur je prestaties onder de maat vindt zal hij/zij wel je logboek aftekenen maar niet de verklaring! Zonodig kan een tweede trainingsvlucht gemaakt worden.

De instrukteur mag je brevet niet aftekenen. Dat mag alleen door een examinator of IVW. Deze moeten de verklaring trainingsvlucht, je brevet en je logboek controleren. Tekenen door een examinator kan geregeld worden via de balie tegen een geringe vergoeding. Je zult je brevet en toebehoren wel een paar dagen moeten missen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf de bescheiden opsturen naar Den Haag. (Kost daar €64,13)

Let op: De vervanging door een trainingsvlucht kan niet nà verloop van de geldigheid! En kan ook niet gebruikt worden voor verlenging van een Instrument Rating!
Note: Zowel de proficiency check als de trainingsvlucht gelden als vervanging van de jaarlijkse clubcheck

logo vcr2017

Login Form