Komt u gezellig met ons meevliegen? Neem altijd uw paspoort of ID kaart mee!

.

 • Home
 • Medische Keuring

Medische Keuring

Algemeen

Om zelfstandig een vliegtuig te mogen besturen moet een vlieger een vliegmedische keuring ondergaan.

Het doel van de vliegmedische keuring is om vast te stellen of, indien je zou gaan vliegen, je gezondheidstoestand al of niet een risico oplevert voor de vliegveiligheid. Het is dus een veiligheidskeuring die wordt verricht op last van de overheid. Vandaar dat het keuringsprogramma ook door de overheid wordt vastgesteld.

Elke gezondheidstoestand kan veranderen door ziekte of een ongeval. Ook kan het zijn dat na jaren een gebrek aan het licht komt dat nog niet bekend was. Keuringen moeten daarom regelmatig herhaald worden en frequenter plaatsvinden naarmate men ouder wordt. Indien je volgens de regelgeving vliegmedisch geschikt bent, ontvang je een “medische verklaring” (medical certificate).

Die keuringen worden in Nederland uitgevoerd in overeenstemming met de geldende medische eisen voor civiele vliegers verwoord in JAR-FCL3. Vanaf 8 april 2013 zal de er nieuwe EASA regelgeving van kracht worden.
Wat er precies gebeurt en wanneer men voor een keuring komt, hangt af van het soort brevet, de type rating en de leeftijd van de vlieger. Dit is bepaald in het JAR (straks EASA)-keuringsschema. Voor een PPL heb je een klasse II en voor een CPL een klasse I keuring nodig.

Wat omvat de keuring

In grote lijnen omvat de medische keuring een (gedetailleerde) analyse van de medische geschiedenis van de vlieger, en een aantal lichamelijke en laboratoriumonderzoeken. Hiertoe behoren:

 • je gehele medische geschiedenis (hiertoe je relevante medische gegevens en data paraat hebben voor het digitaal verwerken). De arts zal de eigen verklaring altijd even met je doornemen.
 • bloed- en urinetests
 • antropometrie (o.a. gewicht en lengte)
 • gedetailleerde gezichtstests (scherpzien op verschillende afstanden; gezichtsveldonderzoek; oogboldrukmeting boven 40 jaar; kleurenzien)
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • electrocardiografie (ECG)
 • longfunctietests (op indicatie)
 • gehoortest (spraakverstaanbaarheid voor klasse II; audiogram voor klasse I en IR in klasse II)

Specialisten (bijv. oogarts, neuroloog of cardioloog) zullen worden geraadpleegd wanneer dat nodig is.

Het ongeschiktheidspercentage bij de eerste medische keuring bedraagt voor civiele vliegers 5%. De belangrijkste gronden voor ongeschiktheid zijn gezichtsvermogen en hartproblemen.

De Inspectie heeft een systeem ontwikkeld voor de uitgifte van de medische verklaring, waardoor in veel gevallen het keuringsinstituut uw nieuwe certificaat vrijwel direct mee kan geven. Tussenkomst van de inspectie is dan, los van hun toetsende  bevoegdheid, meestal niet nodig. De legeskosten voor deze afgifte bedragen € 71,-- (2012).

Keuringsinstituten

Elke artsenpraktijk die door de Inspectie is gecertificeerd mag vliegmedische keuringen uitvoeren. De inspectie heeft een lijst van gecertificeerde instellingen en personen. Wij noemen hier een drietal omdat deze zijn gestationeerd op Rotterdam-The Hague-Airport en/of er een kortingsregelingen is voor leden van onze vliegclub. Dit zijn:

Medata B.V. (update juli 2020)
Sinds januari 2013 is Medata aktief op het gebied van vliegmedische keuringen en is op minimaal 2 dagen per week (maandag en vrijdag) geopend voor keuringen. Medata is gevestigd op het Brainpark II in het REGUS Gebouw III aan de Lichtenauerlaan nr.102 in Rotterdam (3062ME). Men hanteert sociale tarieven, vooral voor clubleden. De aan Medata verbonden arts is zelf in het bezit is van een PPL.

Tarieven basiskeuring (inclusief BTW) 2020
VCR Clubleden krijgen altijd € 10,- Korting

 • € 150,- Klasse 1 herhalingskeuring
 • € 175,- Klasse 2 initiële keuring (exclusief kosten optometrist zie onder)
 • € 140,- Klasse 2 herhalingskeuring
 • € 140,- Cabin Crew
 • € 135,- LAPL / Drone initiële keuring
 • € 110,- LAPL / Drone herhalingskeuring

Tarieven bijkomende kosten bij herhalingskeuring (inclusief BTW)

 • € 35,- ECG
 • € 35,- Audiogram

Andere kosten

 • € 25,- Doorsturen medisch dossier naar de betreffende licensing authority
 • € 95,- per uur voor (onvoorziene) andere kosten, of andere administratieve verzoeken.
 • € 25,- Heruitgave medisch certificaat bij diefstal, beschadiging of verlies

In het geval van niet tijdige afzeggingen voor het spreekuur, hierbij wordt 48 uur aangehouden, kan het volledige tarief in rekening gebracht worden.

Externe kosten
Alle noodzakelijke externe kosten zoals de kosten voor specialisten, optometrie, laboratoriumbepalingen, Il&T, etc., zijn steeds voor eigen rekening van de keurling, tenzij anders is overeengekomen.

Medata is geopend op maandag en vrijdag.
Afspraken kunt u bij voorkeur per email maken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch via nummer 06-51382525 (svp voicemail inspreken en naam en telefoonummer achterlaten) Zie desgewenst ook de contactgegevens op de website www.medata.nl/luchtvaartkeuring.htm

Aviation Medical Centre (AMC) 

Update 2017 prijzen AMC : AMC is niet heel transparant over prijzen. Telefonisch bleek het niet mogelijk om prijzen op te vragen. Tot dat prijzen van AMC hieronder bevestigd zijn (niet meer doorgehaald) is het advies goed te informeren.

Dit instituut is gevestigd in Maastricht en heeft een dependance op Rotterdam-The Hague-Airport. De vestiging Rotterdam is geopend op 1 dag per week (maandag). De keuringen vinden plaats in het gebouw van de politie (dit is de hangaar aan het begin van de parkeerplaats van de VCR).

Wij informeerden naar het tarief voor de basiskeuring. Dit bedraagt: (prijspeil 2012!)

 • voor initiële keuring klasse II: € 175,--
 • voor kale herhalingskeuring klasse II: € 97,--  
 • voor kale herhalingskeuring klasse I: € 135,--
 • extra voor IF uitbreiding in klasse II: €30

Deze tarieven zijn inclusief korting voor VCR leden doch exclusief € 71 leges voor de afgifte van de medische verklaring.
Extra verplichte onderzoeken in het kader van de JAR ( audiogram, ECG en longfunctie onderzoek ), worden boven het tarief voor de basiskeuring in rekening gebracht.

AMC-Rotterdam is geopend op maandag.
Afspraken kunt u maken per telefoon via Maastricht op nummer 043-3653344 of 0800-4212121 (gratis).
Zie desgewenst ook de website http://www.aviationmedical.com/medical-examinations/

Aeromedisch Instituut van KLM Arbo (update 2017)
Het instituut is gevestigd op Schiphol-Oost. (Het parkeren is gratis na aanmelden bij binnenrijden). AMI heeft specialisten ingezet voor diverse onderdelen van de keuring. Men biedt leden van onze club sinds 2005 een korting voor de klasse II basiskeuring.
De kosten kunnen zowel van tevoren worden voldaan, als ter plaatse afgerekend worden (pin of cash).
 
Tarief voor de basiskeuring {na korting op het standaardtarief}: (prijspeil 2017)

 • voor een initiële keuring klasse II:: € 305,--
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse II: € 239 (dit dus is zonder extra genodigde onderzoeken!)
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse I: € 335,-- (hiervoor geldt geen korting)
 • extra voor initiëIe IF uitbreiding: € 33,--

Alle tarieven zijn netto, dus reeds inclusief korting voor VCR leden, doch exlusief € 71,-- leges voor de afgifte van de medische verklaring.
Extra verplichte onderzoeken in het kader van de JAR ( audiogram, ECG en longfunctie onderzoek ) of extra onderzoeken op verzoek, worden boven het tarief voor de basiskeuring in rekening gebracht.

Om gebruik te kunnen maken van de korting, dient je:
1. Bij het maken van de afspraak te vermelden dat je lid bent van VCR en gebruik wenst te maken van de korting. (als dit niet reeds bij de afspraak gemeld wordt, is de korting niet van toepassing!)
2. Gestempeld uittreksel uit het ledenbestand bij onze clubbalie ophalen (als de contributie voor dit jaar nog niet betaald is, wordt er geen uittreksel verstrekt !)
3. Dit uitreksel bij de AMI balie (Schiphol Oost) tonen bij binnenkomst.

AMI is alle werkdagen geopend.
Afspraken kunnen gemaakt worden per telefoon op 020-6493400.
Op de site van het AMI www.aeromed.nl is meer informatie te vinden, oa een FAQ (Frequently Asked Questions) en een mogelijkheid via e-mail zelf vragen te stellen.

Executive health check-up. 
Naast de vliegmedische keuringen heb je bij KLM Health Services, de mogelijkheid een executive health check-up te ondergaan. Deze staat los van de vliegmedische keuring.  Denk daarbij aan extra onderzoekselementen  als: - Uitgebreid bloedonderzoek (o.a. bloedarmoede, suikerziekte, lever- en nierfuncties, cholesterolgehalte); - Uitgebreid urineonderzoek; - Onderzoek naar het gehoor a.d.h.v. een audioscreening; - Bespreking van de voorgeschiedenis aangaande gezondheidsfactoren met daarbij aandacht voor werkgerelateerde stressproblematiek; - Prostaat Specifiek Antigeenbepaling (PSA) voor mannen > 50 jaar (ca. € 30); -  beeldschermtest (ca, € 30), voor personen vanaf 40 jaar die meer dan 2 uur achtereen beeldschermwerkzaamheden verrichten; - Inspanningstest middels fietsergometrie ( ca. € 142).
Als je dat (of onderdelen daarvan) wilt, vraag daar dan naar bij het maken van je afspraak.

Wat verder van belang is

Wat neem je mee naar de keuring

 • Medical Certificate
 • Flight License (brevet)
 • (geldig) Paspoort of Identiteitsbewijs
 • Bril en reservebril (evt. aankoopnota van nieuwe bril tussen twee keuringen in; vergeet niet je brilrecept of brilvoorschrift mee te nemen!)
 • Ingevuld vragenformulier (uitsluitend bij initiële keuringen); later de gewijzigde gegevens van je medische data.

Wanneer een vliegmedische keuring

 • Wanneer je al een medische verklaring hebt en deze op tijd wilt vernieuwen is het verstandig de keuring binnen 45 dagen voor de vervaldatum van de medische verklaring te laten plaatsvinden. De ingangsdatum van de nieuwe verklaring is dan gelijk aan de einddatum van de oude. Als je je eerder dan die 45 dagen laat keuren, geldt de nieuwe medische verklaring vanaf die keuringsdatum.
 • Als de keuring plaatsvindt na de vervaldatum van de oude medische verklaring, geldt de nieuwe medische verklaring eveneens vanaf de keuringsdatum.
 • Controleer je medische verklaring altijd om te zien of er geen vergissingen zijn gemaakt.

Ik voel me niet helemaal fit. Wat te doen? 

De regels schrijven voor dat je niet mag vliegen wanneer je je niet fit voelt. Bij twijfel kun je je keuringsarts raadplegen. Zie verder de achterzijde van uw medical certificate.

Mag ik vliegen als ik last heb van verkoudheid?

Voor een verkouden piloot is het belangrijk dat deze kan “klaren”. Dit wil zeggen dat de neus“open” is en de doorgang tussenneus- en middenoor onbelemmerd is. Als je niet kunt klaren, is het niet verstandig om te vliegen, want je zult mogelijk bij stijgen en dalen problemen ondervinden (doofheid en pijn).

Wat heeft het voor gevolgen als je niet goed hoort?

 • Bij de eerste keuring klasse I en voor instrument rating (IR) in klasse II wordt een gehoortest (audiogram) gemaakt.
 • Huidige eisen: Niet meer dan 35 dB gehoorverlies bij 500, 1.000 en 2.000 Hz en niet meer dan 50 dB. bij 3.000 Hz. Ook bij de herkeuring blijven deze eisen van toepassing, maar als je onder deze waarden zou komen kun je bij je prof-check om een verstaanbaarheidverklaring vragen aan je examinator.
 • Bij een klasse II keuring moet er uitsluitend goede spraakverstaanbaarheid zijn.  Zogenaamde fluistertest op 2 meter met de rug gewend naar de onderzoeker.

logo vcr2017

Login Form