Komt u gezellig met ons meevliegen? Neem altijd uw paspoort of ID kaart mee!

.

 • Home
 • Medische Keuring

Medische Keuring

Algemeen

Om zelfstandig een vliegtuig te mogen besturen moet een vlieger een vliegmedische keuring ondergaan.

Het doel van de vliegmedische keuring is om vast te stellen of, indien je zou gaan vliegen, je gezondheidstoestand al of niet een risico oplevert voor de vliegveiligheid. Het is dus een veiligheidskeuring die wordt verricht op last van de overheid. Vandaar dat het keuringsprogramma ook door de overheid wordt vastgesteld.

Elke gezondheidstoestand kan veranderen door ziekte of een ongeval. Ook kan het zijn dat na jaren een gebrek aan het licht komt dat nog niet bekend was. Keuringen moeten daarom regelmatig herhaald worden en frequenter plaatsvinden naarmate men ouder wordt. Indien je volgens de regelgeving vliegmedisch geschikt bent, ontvang je een “medische verklaring” (medical certificate).

Die keuringen worden in Nederland uitgevoerd in overeenstemming met de geldende medische eisen voor civiele vliegers. De informatie van de overheid is hier te vinden: Medisch certificaat voor piloten en luchtverkeersleiders | Piloten | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)
Wat er precies gebeurt en wanneer men voor een keuring komt, hangt af van het soort brevet, de type rating en de leeftijd van de vlieger. Dit is bepaald in het EASA-keuringsschema. Voor een PPL heb je een klasse II en voor een CPL een klasse I keuring nodig.

Wat omvat de keuring

In grote lijnen omvat de medische keuring een (gedetailleerde) analyse van de medische geschiedenis van de vlieger, en een aantal lichamelijke en laboratoriumonderzoeken. Hiertoe behoren:

 • je gehele medische geschiedenis (hiertoe je relevante medische gegevens en data paraat hebben voor het digitaal verwerken). De arts zal de eigen verklaring altijd even met je doornemen.
 • bloed- en urinetests
 • antropometrie (o.a. gewicht en lengte)
 • gedetailleerde gezichtstests (scherpzien op verschillende afstanden; gezichtsveldonderzoek; oogboldrukmeting boven 40 jaar; kleurenzien)
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • electrocardiografie (ECG)
 • longfunctietests (op indicatie)
 • gehoortest (spraakverstaanbaarheid voor klasse II; audiogram voor klasse I en IR in klasse II)

Specialisten (bijv. oogarts, neuroloog of cardioloog) zullen worden geraadpleegd wanneer dat nodig is.

Het ongeschiktheidspercentage bij de eerste medische keuring bedraagt voor civiele vliegers 5%. De belangrijkste gronden voor ongeschiktheid zijn gezichtsvermogen en hartproblemen.

De Inspectie heeft een systeem ontwikkeld voor de uitgifte van de medische verklaring, waardoor in veel gevallen het keuringsinstituut uw nieuwe certificaat vrijwel direct mee kan geven. 

Keuringsinstituten

Elke artsenpraktijk die door de Inspectie is gecertificeerd mag vliegmedische keuringen uitvoeren. De inspectie heeft een lijst van gecertificeerde instellingen en personen. Wij noemen hier een drietal omdat deze zijn gestationeerd op Rotterdam-The Hague-Airport en/of er een kortingsregelingen is voor leden van onze vliegclub. Dit zijn:

Locatie

Facility Point
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

Er is een voldoende parkeergelegenheid op P6 vlak voor het gebouw (achter de slagboom parkeren).

Bij uitrijden aan de slagboom betalen met pinkaart of creditkaart.

Keuringsdagen

Dinsdag: Mw. L.A. Mulder, huisarts, AME
Woensdag: Dhr. M. van Scheepen, arts, AME
Donderdag: Dhr J. Moerkerken, optometrist (zie extended opthalmology)

Op de locatie kunt u zich melden bij de receptie. In verband met onze planning moeten wij u erop wijzen, dat bij te laat verschijnen de keuring in principe niet meer door kan gaan. Indien u bent verhinderd wordt u verzocht minimaal 2 werkdagen van tevoren te annuleren.

Wij verzoeken u de volgende zaken mee naar het spreekuur te nemen:

 •  Medisch certificaat (niet voor eerste keuring)
 •  Flight License (brevet) (niet voor eerste keuring)
 •  Graag voorafgaand van de keuring de medische verklaring printen en ingevuld meenemen. (alleen bij eerste keuring)
 •  Als u brildragend bent en of contactlenzen heeft, gelieve uw brilrecept en bril / contactlenzen mee te nemen. Indien u contactlenzen draagt op de dag van de keuring,gelieve lenzenvloeistof en een reservebril mee te nemen naar de keuring.
 •  Indien u medicijnen gebruikt (al dan niet op recept) gelieve deze mee te nemen
 •  Geldig paspoort of ID; NB een rijbewijs is niet geldig als ID.
 •  Correspondentie specialisten/ huisarts

Let op: bij alle eerste keuringen klasse 2 is onderzoek door de optometrist Dhr Moerkerken nodig. ( Zie Extended opthalmology)

Tarieven 2023 (inclusief BTW)

 • € 175,- Klasse 1 herhalingskeuring
 • € 215,- Klasse 2 initiële keuring (exclusief kosten optometrist zie onder)
 • € 165,- Klasse 2 herhalingskeuring
 • € 165,- Cabin Crew
 • € 160,- LAPL / Drone initiële keuring
 • € 140,- LAPL / Drone herhalingskeuring
 • € 90,- Basis keuring (SL of AFF opleiding)
 • € 165,- Grote keuring (Tandemmaster, KNVvl medical)
 • € 110,- Interim assessment

Tarieven bijkomende kosten bij herhalingskeuring 2023 (inclusief BTW)

 • € 45,- ECG
 • € 45,- Audiogram

Andere Kosten

 • € 40,- Doorsturen medisch dossier naar de betreffende licensing authority
 • € 100,- per uur voor (onvoorziene) andere kosten, of andere administratieve verzoeken.
 • € 40,- Heruitgave medisch certificaat bij diefstal, beschadiging of verlies

In het geval van niet tijdige afzeggingen voor het spreekuur, hierbij wordt 48 uur aangehouden, kan het volledige tarief in rekening gebracht worden.

Externe Kosten

Alle noodzakelijke externe kosten zoals de kosten voor specialisten, optometrie, laboratoriumbepalingen, Il&T, etc., zijn steeds voor eigen rekening van de keurling, tenzij anders isovereengekomen.

Extended opthalmology (optometrist)

In sommige gevallen EN bij alle eerste keuringen klasse 2 is onderzoek door de optometrist nodig. Graag dan een afspraak maken met de vermelding dat het om een luchtvaartkeuring gaat, dan kan u met voorrang terecht. Gegevens praktijk: Moerkerken Optometrie. Dhr. J. Moerkerken. Facility Point, Corkstraat 46, 3047 AC, Rotterdam. Tel. 010-2450631. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kosten hiervan zijn € 70,- en zijn aldaar te voldoen.AGB: 4410046 KP-register: 99908146087 www.moerkerkenoptometrie.nl

Vermindering van medische geschiktheid (Verordening EU 1178/2011)

N.B. Piloten mogen niet vliegen wanneer er sprake is van een vermindering van medischegeschiktheid. Zie achterop het medisch certificaat wanneer daarvan sprake is. En ook moeten pilotenin een aantal gevallen direct luchtvaartgeneeskundig advies inwinnen. Hiervan is bijvoorbeeld sprakein geval van: operatie of invasieve ingreep, start van medicatie, significant letsel, ernstige ziekte,zwanger zijn, in een ziekenhuis of kliniek zijn opgenomen, voor het eerst bril of lenzen nodig hebben.

Aeromedisch Instituut van KLM Arbo (update 2017)
Het instituut is gevestigd op Schiphol-Oost. (Het parkeren is gratis na aanmelden bij binnenrijden). AMI heeft specialisten ingezet voor diverse onderdelen van de keuring. Men biedt leden van onze club sinds 2005 een korting voor de klasse II basiskeuring.
De kosten kunnen zowel van tevoren worden voldaan, als ter plaatse afgerekend worden (pin of cash).
 
Tarief voor de basiskeuring {na korting op het standaardtarief}: (prijspeil 2017)

 • voor een initiële keuring klasse II:: € 305,--
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse II: € 239 (dit dus is zonder extra genodigde onderzoeken!)
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse I: € 335,-- (hiervoor geldt geen korting)
 • extra voor initiëIe IF uitbreiding: € 33,--

Alle tarieven zijn netto, dus reeds inclusief korting voor VCR leden, doch exlusief € 71,-- leges voor de afgifte van de medische verklaring.
Extra verplichte onderzoeken in het kader van de JAR ( audiogram, ECG en longfunctie onderzoek ) of extra onderzoeken op verzoek, worden boven het tarief voor de basiskeuring in rekening gebracht.

Om gebruik te kunnen maken van de korting, dient je:
1. Bij het maken van de afspraak te vermelden dat je lid bent van VCR en gebruik wenst te maken van de korting. (als dit niet reeds bij de afspraak gemeld wordt, is de korting niet van toepassing!)
2. Gestempeld uittreksel uit het ledenbestand bij onze clubbalie ophalen (als de contributie voor dit jaar nog niet betaald is, wordt er geen uittreksel verstrekt !)
3. Dit uitreksel bij de AMI balie (Schiphol Oost) tonen bij binnenkomst.

AMI is alle werkdagen geopend.
Afspraken kunnen gemaakt worden per telefoon op 020-6493400.
Op de site van het AMI www.aeromed.nl is meer informatie te vinden, oa een FAQ (Frequently Asked Questions) en een mogelijkheid via e-mail zelf vragen te stellen.

Executive health check-up. 
Naast de vliegmedische keuringen heb je bij KLM Health Services, de mogelijkheid een executive health check-up te ondergaan. Deze staat los van de vliegmedische keuring.  Denk daarbij aan extra onderzoekselementen  als: - Uitgebreid bloedonderzoek (o.a. bloedarmoede, suikerziekte, lever- en nierfuncties, cholesterolgehalte); - Uitgebreid urineonderzoek; - Onderzoek naar het gehoor a.d.h.v. een audioscreening; - Bespreking van de voorgeschiedenis aangaande gezondheidsfactoren met daarbij aandacht voor werkgerelateerde stressproblematiek; - Prostaat Specifiek Antigeenbepaling (PSA) voor mannen > 50 jaar (ca. € 30); -  beeldschermtest (ca, € 30), voor personen vanaf 40 jaar die meer dan 2 uur achtereen beeldschermwerkzaamheden verrichten; - Inspanningstest middels fietsergometrie ( ca. € 142).
Als je dat (of onderdelen daarvan) wilt, vraag daar dan naar bij het maken van je afspraak.

Wat verder van belang is

Wat neem je mee naar de keuring

 • Medical Certificate
 • Flight License (brevet)
 • (geldig) Paspoort of Identiteitsbewijs
 • Bril en reservebril (evt. aankoopnota van nieuwe bril tussen twee keuringen in; vergeet niet je brilrecept of brilvoorschrift mee te nemen!)
 • Ingevuld vragenformulier (uitsluitend bij initiële keuringen); later de gewijzigde gegevens van je medische data.

Wanneer een vliegmedische keuring

 • Wanneer je al een medische verklaring hebt en deze op tijd wilt vernieuwen is het verstandig de keuring binnen 45 dagen voor de vervaldatum van de medische verklaring te laten plaatsvinden. De ingangsdatum van de nieuwe verklaring is dan gelijk aan de einddatum van de oude. Als je je eerder dan die 45 dagen laat keuren, geldt de nieuwe medische verklaring vanaf die keuringsdatum.
 • Als de keuring plaatsvindt na de vervaldatum van de oude medische verklaring, geldt de nieuwe medische verklaring eveneens vanaf de keuringsdatum.
 • Controleer je medische verklaring altijd om te zien of er geen vergissingen zijn gemaakt.

Ik voel me niet helemaal fit. Wat te doen? 

De regels schrijven voor dat je niet mag vliegen wanneer je je niet fit voelt. Bij twijfel kun je je keuringsarts raadplegen. Zie verder de achterzijde van uw medical certificate.

Mag ik vliegen als ik last heb van verkoudheid?

Voor een verkouden piloot is het belangrijk dat deze kan “klaren”. Dit wil zeggen dat de neus“open” is en de doorgang tussenneus- en middenoor onbelemmerd is. Als je niet kunt klaren, is het niet verstandig om te vliegen, want je zult mogelijk bij stijgen en dalen problemen ondervinden (doofheid en pijn).

Wat heeft het voor gevolgen als je niet goed hoort?

 • Bij de eerste keuring klasse I en voor instrument rating (IR) in klasse II wordt een gehoortest (audiogram) gemaakt.
 • Huidige eisen: Niet meer dan 35 dB gehoorverlies bij 500, 1.000 en 2.000 Hz en niet meer dan 50 dB. bij 3.000 Hz. Ook bij de herkeuring blijven deze eisen van toepassing, maar als je onder deze waarden zou komen kun je bij je prof-check om een verstaanbaarheidverklaring vragen aan je examinator.
 • Bij een klasse II keuring moet er uitsluitend goede spraakverstaanbaarheid zijn.  Zogenaamde fluistertest op 2 meter met de rug gewend naar de onderzoeker.

logo vcr2017

Login Form