Komt u gezellig met ons meevliegen? Neem altijd uw paspoort of ID kaart mee!

.

Medische Keuring

Algemeen

Om zelfstandig een vliegtuig te mogen besturen moet een vlieger een vliegmedische keuring ondergaan.

Het doel van de vliegmedische keuring is om vast te stellen of, indien je zou gaan vliegen, je gezondheidstoestand al of niet een risico oplevert voor de vliegveiligheid. Het is dus een veiligheidskeuring die wordt verricht op last van de overheid. Vandaar dat het keuringsprogramma ook door de overheid wordt vastgesteld.

Elke gezondheidstoestand kan veranderen door ziekte of een ongeval. Ook kan het zijn dat na jaren een gebrek aan het licht komt dat nog niet bekend was. Keuringen moeten daarom regelmatig herhaald worden en frequenter plaatsvinden naarmate men ouder wordt. Indien je volgens de regelgeving vliegmedisch geschikt bent, ontvang je een “medische verklaring” (medical certificate).

Die keuringen worden in Nederland uitgevoerd in overeenstemming met de geldende medische eisen voor civiele vliegers verwoord in JAR-FCL3. Vanaf 8 april 2013 zal de er nieuwe EASA regelgeving van kracht worden.
Wat er precies gebeurt en wanneer men voor een keuring komt, hangt af van het soort brevet, de type rating en de leeftijd van de vlieger. Dit is bepaald in het JAR (straks EASA)-keuringsschema. Voor een PPL heb je een klasse II en voor een CPL een klasse I keuring nodig.

Wat omvat de keuring

In grote lijnen omvat de medische keuring een (gedetailleerde) analyse van de medische geschiedenis van de vlieger, en een aantal lichamelijke en laboratoriumonderzoeken. Hiertoe behoren:

 • je gehele medische geschiedenis (hiertoe je relevante medische gegevens en data paraat hebben voor het digitaal verwerken). De arts zal de eigen verklaring altijd even met je doornemen.
 • bloed- en urinetests
 • antropometrie (o.a. gewicht en lengte)
 • gedetailleerde gezichtstests (scherpzien op verschillende afstanden; gezichtsveldonderzoek; oogboldrukmeting boven 40 jaar; kleurenzien)
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • electrocardiografie (ECG)
 • longfunctietests (op indicatie)
 • gehoortest (spraakverstaanbaarheid voor klasse II; audiogram voor klasse I en IR in klasse II)

Specialisten (bijv. oogarts, neuroloog of cardioloog) zullen worden geraadpleegd wanneer dat nodig is.

Het ongeschiktheidspercentage bij de eerste medische keuring bedraagt voor civiele vliegers 5%. De belangrijkste gronden voor ongeschiktheid zijn gezichtsvermogen en hartproblemen.

De Inspectie heeft een systeem ontwikkeld voor de uitgifte van de medische verklaring, waardoor in veel gevallen het keuringsinstituut uw nieuwe certificaat vrijwel direct mee kan geven. Tussenkomst van de inspectie is dan, los van hun toetsende  bevoegdheid, meestal niet nodig. De legeskosten voor deze afgifte bedragen € 71,-- (2012).

Keuringsinstituten

Elke artsenpraktijk die door de Inspectie is gecertificeerd mag vliegmedische keuringen uitvoeren. De inspectie heeft een lijst van gecertificeerde instellingen en personen. Wij noemen hier een drietal omdat deze zijn gestationeerd op Rotterdam-The Hague-Airport en/of er een kortingsregelingen is voor leden van onze vliegclub. Dit zijn:

Locatie

Jet Center

Fornebubaan 19

3045 AV Rotterdam

Er is een voldoende parkeergelegenheid op P4 vlak voor het gebouw (achter de slagboom parkeren).

Bij uitrijden aan de slagboom betalen met pinkaart of creditkaart.

Keuringensdagen

Dinsdag: Bij Mw. L.A. Mulder, huisarts, AME

Woensdag: Bij dhr. M. van Scheepen, arts, AME

Donderdag: Dhr H. Moerkerken, optometrist (zie extended opthalmology)

Op de locatie kunt u zich melden bij de receptie.

In verband met onze planning moeten wij u erop wijzen, dat bij te laat verschijnen de keuring in principe niet meer door kan gaan. Indien u bent verhinderd wordt u verzocht minimaal 2 werkdagen van tevoren te annuleren.

Wij verzoeken u de volgende zaken mee naar het spreekuur te nemen:

· Medisch certificaat (niet voor de eerste keuring)

· Flight License (brevet) (niet voor de eerste keuring) · Graag voorafgaand van de keuring de medische verklaring printen en ingevuld meenemen. (alleen bij eerste keuring)

· Als u brildragend bent en of contactlenzen heeft, gelieve uw brilrecept en bril / contactlenzen mee te nemen. Indien u contactlenzen draagt op de dag van de keuring, gelieve lenzenvloeistof en een reservebril mee te nemen naar de keuring.

· Indien u medicijnen gebruikt (al dan niet op recept) gelieve deze mee te nemen en/of het medicatieoverzicht van uw apotheek.

· Geldig paspoort of ID; NB een rijbewijs is niet geldig als ID.

· Correspondentie specialisten/ huisarts

Let op: bij alle eerste keuringen klasse 2 is onderzoek door de optometrist Dhr Moerkerken nodig. ( Zie Extended opthalmology)

Tarieven 2022 (inclusief BTW)

€ 160,- Klasse 1 herhalingskeuring

€ 195,- Klasse 2 initiële keuring (exclusief kosten optometrist zie onder)

€ 150,- Klasse 2 herhalingskeuring

€ 150,- Cabin Crew

€ 145,- LAPL / Drone initiële keuring

€ 125,- LAPL / Drone herhalingskeuring

Tarieven bijkomende kosten bij herhalingskeuring (inclusief BTW) 2021

€ 40,- ECG

€ 40,- Audiogram

Andere Kosten

€ 35,- Doorsturen medisch dossier naar de betreffende licensing authority

€ 95,- per uur voor (onvoorziene) andere kosten, of andere administratieve verzoeken.

€ 35,- Heruitgave medisch certificaat bij diefstal, beschadiging of verlies

In het geval van niet tijdige afzeggingen voor het spreekuur, hierbij wordt 48 uur aangehouden, kan het volledige tarief in rekening gebracht worden.

Externe kosten

Alle noodzakelijke externe kosten zoals de kosten voor specialisten, optometrie, laboratoriumbepalingen, IL&T, etc., zijn steeds voor eigen rekening van de keurling, tenzij

anders is overeengekomen.

Extended opthalmology (optometrist)

In sommige gevallen EN bij alle eerste keuringen klasse 2 is onderzoek door de optometrist nodig. Graag dan een afspraak maken met de vermelding dat het om een luchtvaartkeuring gaat, dan kan u met voorrang terecht. Gegevens praktijk: Moerkerken Optometrie. Dhr. H. Moerkerken. Jet center. Fornebubaan 19. 3045 AV Rotterdam. Tel. 010-2450631. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kosten hiervan zijn € 60,- en zijn aldaar te voldoen.

AGB: 4410046 KP-register: 99908146087 www.moerkerkenoptometrie.nl

Vermindering van medische geschiktheid (Verordening EU 1178/2011)

N.B. Piloten mogen niet vliegen wanneer er sprake is van een vermindering van medische geschiktheid. Zie achterop het medisch certificaat wanneer daarvan sprake is. En ook moeten piloten in een aantal gevallen direct luchtvaartgeneeskundig advies inwinnen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van: operatie of invasieve ingreep, start van medicatie, significant letsel, ernstige ziekte, zwanger zijn, in een ziekenhuis of kliniek zijn opgenomen, voor het eerst bril of lenzen nodig hebben.

Aviation Medical Centre (AMC) 

Update 2017 prijzen AMC : AMC is niet heel transparant over prijzen. Telefonisch bleek het niet mogelijk om prijzen op te vragen. Tot dat prijzen van AMC hieronder bevestigd zijn (niet meer doorgehaald) is het advies goed te informeren.

Dit instituut is gevestigd in Maastricht en heeft een dependance op Rotterdam-The Hague-Airport. De vestiging Rotterdam is geopend op 1 dag per week (maandag). De keuringen vinden plaats in het gebouw van de politie (dit is de hangaar aan het begin van de parkeerplaats van de VCR).

Wij informeerden naar het tarief voor de basiskeuring. Dit bedraagt: (prijspeil 2012!)

 • voor initiële keuring klasse II: € 175,--
 • voor kale herhalingskeuring klasse II: € 97,--  
 • voor kale herhalingskeuring klasse I: € 135,--
 • extra voor IF uitbreiding in klasse II: €30

Deze tarieven zijn inclusief korting voor VCR leden doch exclusief € 71 leges voor de afgifte van de medische verklaring.
Extra verplichte onderzoeken in het kader van de JAR ( audiogram, ECG en longfunctie onderzoek ), worden boven het tarief voor de basiskeuring in rekening gebracht.

AMC-Rotterdam is geopend op maandag.
Afspraken kunt u maken per telefoon via Maastricht op nummer 043-3653344 of 0800-4212121 (gratis).
Zie desgewenst ook de website http://www.aviationmedical.com/medical-examinations/

Aeromedisch Instituut van KLM Arbo (update 2017)
Het instituut is gevestigd op Schiphol-Oost. (Het parkeren is gratis na aanmelden bij binnenrijden). AMI heeft specialisten ingezet voor diverse onderdelen van de keuring. Men biedt leden van onze club sinds 2005 een korting voor de klasse II basiskeuring.
De kosten kunnen zowel van tevoren worden voldaan, als ter plaatse afgerekend worden (pin of cash).
 
Tarief voor de basiskeuring {na korting op het standaardtarief}: (prijspeil 2017)

 • voor een initiële keuring klasse II:: € 305,--
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse II: € 239 (dit dus is zonder extra genodigde onderzoeken!)
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse I: € 335,-- (hiervoor geldt geen korting)
 • extra voor initiëIe IF uitbreiding: € 33,--

Alle tarieven zijn netto, dus reeds inclusief korting voor VCR leden, doch exlusief € 71,-- leges voor de afgifte van de medische verklaring.
Extra verplichte onderzoeken in het kader van de JAR ( audiogram, ECG en longfunctie onderzoek ) of extra onderzoeken op verzoek, worden boven het tarief voor de basiskeuring in rekening gebracht.

Om gebruik te kunnen maken van de korting, dient je:
1. Bij het maken van de afspraak te vermelden dat je lid bent van VCR en gebruik wenst te maken van de korting. (als dit niet reeds bij de afspraak gemeld wordt, is de korting niet van toepassing!)
2. Gestempeld uittreksel uit het ledenbestand bij onze clubbalie ophalen (als de contributie voor dit jaar nog niet betaald is, wordt er geen uittreksel verstrekt !)
3. Dit uitreksel bij de AMI balie (Schiphol Oost) tonen bij binnenkomst.

AMI is alle werkdagen geopend.
Afspraken kunnen gemaakt worden per telefoon op 020-6493400.
Op de site van het AMI www.aeromed.nl is meer informatie te vinden, oa een FAQ (Frequently Asked Questions) en een mogelijkheid via e-mail zelf vragen te stellen.

Executive health check-up. 
Naast de vliegmedische keuringen heb je bij KLM Health Services, de mogelijkheid een executive health check-up te ondergaan. Deze staat los van de vliegmedische keuring.  Denk daarbij aan extra onderzoekselementen  als: - Uitgebreid bloedonderzoek (o.a. bloedarmoede, suikerziekte, lever- en nierfuncties, cholesterolgehalte); - Uitgebreid urineonderzoek; - Onderzoek naar het gehoor a.d.h.v. een audioscreening; - Bespreking van de voorgeschiedenis aangaande gezondheidsfactoren met daarbij aandacht voor werkgerelateerde stressproblematiek; - Prostaat Specifiek Antigeenbepaling (PSA) voor mannen > 50 jaar (ca. € 30); -  beeldschermtest (ca, € 30), voor personen vanaf 40 jaar die meer dan 2 uur achtereen beeldschermwerkzaamheden verrichten; - Inspanningstest middels fietsergometrie ( ca. € 142).
Als je dat (of onderdelen daarvan) wilt, vraag daar dan naar bij het maken van je afspraak.

Wat verder van belang is

Wat neem je mee naar de keuring

 • Medical Certificate
 • Flight License (brevet)
 • (geldig) Paspoort of Identiteitsbewijs
 • Bril en reservebril (evt. aankoopnota van nieuwe bril tussen twee keuringen in; vergeet niet je brilrecept of brilvoorschrift mee te nemen!)
 • Ingevuld vragenformulier (uitsluitend bij initiële keuringen); later de gewijzigde gegevens van je medische data.

Wanneer een vliegmedische keuring

 • Wanneer je al een medische verklaring hebt en deze op tijd wilt vernieuwen is het verstandig de keuring binnen 45 dagen voor de vervaldatum van de medische verklaring te laten plaatsvinden. De ingangsdatum van de nieuwe verklaring is dan gelijk aan de einddatum van de oude. Als je je eerder dan die 45 dagen laat keuren, geldt de nieuwe medische verklaring vanaf die keuringsdatum.
 • Als de keuring plaatsvindt na de vervaldatum van de oude medische verklaring, geldt de nieuwe medische verklaring eveneens vanaf de keuringsdatum.
 • Controleer je medische verklaring altijd om te zien of er geen vergissingen zijn gemaakt.

Ik voel me niet helemaal fit. Wat te doen? 

De regels schrijven voor dat je niet mag vliegen wanneer je je niet fit voelt. Bij twijfel kun je je keuringsarts raadplegen. Zie verder de achterzijde van uw medical certificate.

Mag ik vliegen als ik last heb van verkoudheid?

Voor een verkouden piloot is het belangrijk dat deze kan “klaren”. Dit wil zeggen dat de neus“open” is en de doorgang tussenneus- en middenoor onbelemmerd is. Als je niet kunt klaren, is het niet verstandig om te vliegen, want je zult mogelijk bij stijgen en dalen problemen ondervinden (doofheid en pijn).

Wat heeft het voor gevolgen als je niet goed hoort?

 • Bij de eerste keuring klasse I en voor instrument rating (IR) in klasse II wordt een gehoortest (audiogram) gemaakt.
 • Huidige eisen: Niet meer dan 35 dB gehoorverlies bij 500, 1.000 en 2.000 Hz en niet meer dan 50 dB. bij 3.000 Hz. Ook bij de herkeuring blijven deze eisen van toepassing, maar als je onder deze waarden zou komen kun je bij je prof-check om een verstaanbaarheidverklaring vragen aan je examinator.
 • Bij een klasse II keuring moet er uitsluitend goede spraakverstaanbaarheid zijn.  Zogenaamde fluistertest op 2 meter met de rug gewend naar de onderzoeker.

Proefles en proeflespakket

{youtube}PrkDgfPqFkU{/youtube}

Proefles

Altijd al zelf willen vliegen maar nooit de stap genomen? Met een proefles ontdekt u eenvoudig of een vliegopleiding iets voor u is. Voor maar € 229 maakt u kennis met de vliegopleiding van de Vliegclub Rotterdam. U krijgt les van een professionele instructeur, die u op plezierige wijze wegwijs maakt in deze wondere wereld. Een les is opgebouwd uit een briefing, de eigenlijke vliegles en een de-briefing. Na de start neemt u direct controle over het vliegtuig. Tijdens het vliegen maakt u naast het vliegen kennis met navigeren en communiceren met Rotterdam Tower.

De proefles bestaat uit 1 vliegles inclusief briefing, 40 minuten vliegen, 1 start en landing op Rotterdam Airport en een debriefing na afloop. Gratis kunt u 1 passagier meenemen. Natuurlijk adviseren wij over een eventuele vervolgopleiding.

Tip: Geef een vliegles cadeau

Wilt u iemand verrassen met een bijzondere ervaring dan kunt u een proefles natuurlijk ook cadeau geven.

Proefpakket

Weet u al dat u de vliegopleiding wilt gaan volgen en wilt u vrijblijvend kennis maken met de Vliegclub Rotterdam dan is het proefpakket iets voor u. Het pakket bestaat uit 3 volledige lessen die meetellen in de totale opleiding. Wanneer u besluit verder te gaan met de opleiding tellen vlieguren en lessen dus gewoon mee. U verliest geen (vlieg)tijd en geld!

In het proefpakket zijn inbegrepen:

- 3 Briefings.
- 3 Starts op Rotterdam Airport.
- 3 "vlieguren" à 45min in een Robin DR400 inclusief instructeur.
- 3 Starts en Landingen op Rotterdam Airport.
- 3 De-briefings.
- Advies voor vervolg-opleiding.

Voor dit pakket geldt een speciaal actietarief van slechts 699 euro.

Boek nu

Bel nu met 010-4153353 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor uw eerste les. Mocht u vooraf meer informatie willen dan bent u altijd welkom op de vliegclub. Als u van te voren belt zorgen wij dat er iemand u te woord kan staan voor al uw vragen rond de vliegopleiding.

sponsoren

Onze zeer gewaardeerde sponsoren:

airport kopie      decos kopie      jjvantol kopie

 

      pine kopie      xa4 kopie      klaver kopie

Ook interesse in de interessante sponsor mogelijkheden op deze site of in ons clubblad?  Neem contact op met Peter Kastelein op 06-55724017.

Profcheck

BREVET-VERLENGING,

hoe ging dat ook al weer?

Regelmatig merk ik dat er gevlogen is met een verlopen brevetdocument. Ongeautoriseerd dus!
Regelmatig heb ik te maken met vliegers die op het laatste moment en enigszins in paniek een afspraak willen maken voor het verlengen van hun SEP-rating of IR. Die paniek is totaal onnodig! 
Daarom denk ik dat een opfrisser over het onderwerp op zijn plaats is. Hoe ging dat ook al weer?

Allereerst het brevet (het document dus).

De geldigheidsdatum van het document vind je onder item IX, eerste aandachtstreepje. Na die datum is het document ongeldig. Verlenging is mogelijk via een IVW-aanvraagformulier dat beschikbaar is via de balie of te downloaden via de site van IVW.  Het document wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Kosten € 73,81. Betalen via onze balie is mogelijk. Let op: de geldigheid van de rating kan later aflopen dan die van het document, maar beide moeten geldig zijn om geautoriseerd te vliegen.

Dan over de rating(s).

De datum tot welke de rating(s) geldig is(zijn) vind je terug in item XII Endorsement(s) in je brevet. Je moet een Proficiency Check afleggen om de geldigheid te verlengen. Je kunt daarvoor een afspraak maken met een examinator (rechtstreeks of via de balie).

Deze check kun je al doen vanaf drie maanden vóór het verlopen van de geldigheid. Na gunstig resultaat wordt de geldigheidsduur verlengd. Voor de SEP (Single Engine Piston) rating met een periode van 2 jaar. {Een  IR (Instrument Rating) wordt met 1 jaar verlengd.} De examinator zal de nieuwe geldigheidsdatum aftekenen op je brevet. De papieren moeten worden voorzien van de handtekening van de examinator en van jou en van een stempel van de vliegclub en toegestuurd aan IVW. Van IVW krijg je binnen twee weken bevestiging dat de bijschrijving is genoteerd.
Als je binnen genoemde drie maanden je check doet verloopt de geldigheidsdatum niet. Doe je die eerder, dan start de periode op eerste dag van de maand volgend op die van de check.

En als je nà die vervaldatum komt? Natuurlijk mag je dan niet vliegen, je rating is niet geldig, maar je bent die rating niet kwijt! We spreken nu van een wederafgifte. De check omvat dezelfde onderdelen. De examinator mag je brevet aftekenen en je kunt direct weer vliegen. En de nieuwe periode telt vanaf de eerste dag van  maand volgend op die van je check. Voor die wederafgifte van een SEP gelden geen aanvullende eisen. Maar als je een jaartje niet gevlogen hebt het is wel raadzaam om eerst een paar lesvluchten te nemen om je vaardigheden op te poetsen. Voor een IR gelden vanaf drie maanden na vervaldatum additionele eisen in de vorm van extra trainingen.
Hoe lang kun je een rating laten verlopen? Voor een IR is dat 7 jaar mits je in bezit blijft van een geldig CPL/PPL. Voor een SEP is dat minder duidelijk; hou ook maar diezelfde periode aan.

De inhoud van de check.
Bij de vlucht die je gaat maken komen alle onderdelen die je ooit bij je examen tegenkwam weer aan de orde (meestal zonder het Navigatie onderdeel). Deze onderdelen zijn: 
1: pre-flight, take-off and departure procedures. 
2: airwork . 
3A: enroute. [3B: instrument procedures (only for the IR-part)]4: arrival and landing procedures.  
5: abnormal and emergency operations. 
Een uitgebreid overzicht van de onderdelen per sectie vind je op het “Flight Test Schedule” , ter inzage bij de balie.
Evenals bij een examen heb je bij een prof-check de mogelijkheid om een onvoldoende onderdeel over te doen. Maar de examinator heeft niet de mogelijkheid om uitgebreid met je te gaan trainen. Zorg dus dat je goed voorbereid en op standaard bent. (Voor een IR geldt zelfs dat je geen gebruik meer mag maken van deze bevoegdverklaring  als de check onvoldoende was!) 

Wat je mee moet nemen: - Je brevet en medical, beiden voorzien van je handtekening. - Je logboek, ingevuld en getotaliseerd tot de laatste volle pagina. Onderdelen “dual” en “pic” afzonderlijk.

Vervangen van de proficiency check door een Trainingsvlucht (alleen voor SEP!)

Als je in het jaar voorafgaande aan de vervaldatum minimaal 12 uur hebt gevlogen kun je de prof-check eventueel vervangen door een trainingsvlucht met een instrukteur. De duur daarvan moet minimaal 1 uur zijn en mag verdeeld zijn over meerdere vluchten.  De trainingsvlucht wordt op dezelfde onderdelen getoetst als de prof-check. Gebaseerd op de trainingsvlucht zal de instrukteur aangeven of  hij je in staat acht om je bevoegdheden op een veilige manier uit te voeren. Hij /zij moet dat dan verklaren op een formulier “verklaring trainingsvlucht”. Tevens zal hij/zij je logboek aftekenen. Let wel: als de instrukteur je prestaties onder de maat vindt zal hij/zij wel je logboek aftekenen maar niet de verklaring! Zonodig kan een tweede trainingsvlucht gemaakt worden.

De instrukteur mag je brevet niet aftekenen. Dat mag alleen door een examinator of IVW. Deze moeten de verklaring trainingsvlucht, je brevet en je logboek controleren. Tekenen door een examinator kan geregeld worden via de balie tegen een geringe vergoeding. Je zult je brevet en toebehoren wel een paar dagen moeten missen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf de bescheiden opsturen naar Den Haag. (Kost daar €64,13)

Let op: De vervanging door een trainingsvlucht kan niet nà verloop van de geldigheid! En kan ook niet gebruikt worden voor verlenging van een Instrument Rating!
Note: Zowel de proficiency check als de trainingsvlucht gelden als vervanging van de jaarlijkse clubcheck.

 • 1
 • 2

logo vcr2017

Login Form