Komt u gezellig met ons meevliegen? Neem altijd uw paspoort of ID kaart mee!

.

Beroepsopleiding

Artikelindex

COMMERCIËEL BREVET

Niet alleen de privé vlieger maar ook de commerciële piloot kan terecht bij de VCR voor zijn vliegopleiding. De vliegopleiding van de VCR is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende Approved Training Organisation (ATO). Dit betekent dat niet alleen het PPL-brevet (Private Pilot License) maar ook het CPL-brevet (Commercial Pilot License) bij ons kan worden behaald. Beide opleidingen volgen dezelfde opleidingssystematiek en sluiten naadloos op elkaar aan. Hierdoor is een soepele overgang tussen beide opleidingen gewaarborgd.

De Vliegclub Rotterdam is momenteel de enige vliegclub in Nederland die zelfstandig een ATO-certificering heeft, en behoort bij de eerste organisaties in Nederland die deze nieuwe certificering heeft behaald.

MODULAIRE PRAKTIJKOPLEIDING

De beroepsopleiding is modulair opgebouwd. Vliegopleidingen Rotterdam heeft opleidingsprogramma’s opgesteld voor praktijkopleiding voor de CPL, IR en Multi-Engine Piston modules conform de wettelijke eisen zoals die zijn opgesteld door EASA.

Na iedere module wordt voldaan aan de minimum instructie uren en onderdelen om het bijbehorende praktijkexamen af te leggen. Het PPL brevet is wel voorwaardelijk bij aanvang van de opleiding. Gelijktijdig moet de theorieopleiding worden gevolgd.

De modulaire opzet biedt veel flexibiliteit om de opleiding aan te passen aan uw situatie en voorkeuren. Een verkeerde volgorde in de opleiding of een onzorgvuldige planning kan echter grote financiële consequenties hebben. Maak voor een advies op maat vrijblijvend een afspraak met onze instructeurs. Op basis van een intake gesprek bepaal jij wat de beste koers is.


GROUNDSCHOOL

De theorieopleiding, de zogenaamde groundschool, wordt verzorgd door externe partijen. De theorie kan worden gevolgd via klassikale dag- of avondstudie of via “distance learning”. Hiervoor hebben wij contacten met gespecialiseerde opleiders die enerzijds dag- en avondcursussen verzorgen en anderzijds een distance learning programma (computerondersteunde thuisstudie) aanbieden.

Door de combinatie van een modulaire praktijk en theorie opleiding ben je in principe vrij in het kiezen van de instelling. Voor "distance learning" zijn onze kandidaten erg tevreden over Orbit Groundschool in Arnhem en Dutch Aviation College in Lelystad.

BENODIGDE VOOROPLEIDING

Als vooropleiding is een niveau van minimaal HAVO met Engels en wiskunde en/of natuurkunde gewenst. Tevens moet je in het bezit zijn van een Private Pilot License (PPL).

DISTANCE LEARNING

Distance Learning is populair. Ongeveer 85% van onze cursisten kiest voor de opleiding via deze vorm. Deze lessen worden gegeven via internet plus 2 à 3 klassikale (avond)lessen per vak. Deze manier van studie vereist echter nogal wat zelfdiscipline en inzicht! Verder moet je een keuze maken voor een vakkenpakket (CPL, IR of ATPL) dat aansluit op het brevet of de rating die je uiteindelijk wilt hebben en dat is per persoon wisselend. Met theorieopleiding ATPL kun je in ieder geval alle kanten op.

NEEM CONTACT OP

We helpen je graag bij de juiste keuze voor de theorieopleiding. Neem daarom gerust contact op voor een vrijblijvend advies


PRAKTIJKOPLEIDING

De praktijkopleiding kan geheel bij de Vliegopleiding Rotterdam worden gevolgd. De opleiding is modulair opgebouwd zodat zelf het lestempo en samenstelling van de opleiding kan worden gekozen.

SIMULATOR

Een deel van de lesuren mag worden gevlogen op een vluchtsimulator. In samenwerking met Simulator Training Rotterdam beschikt de club over een vliegsimulator FNPT II MCC van het type Elite. Natuurlijk voelt een simulator anders dan een echte vlucht. Voor een aantal onderdelen van de opleiding, bijvoorbeeld de basic scan, is het heel goed en goedkoper om op de simulator te trainen.

ERVARINGSUREN

Met werkelijk gevlogen uren worden de ervaringsuren opgebouwd en jouw captaincy vergroot. Door de samenstelling van het zelfgekozen programma kan invloed worden uitgeoefend op de opleidingskosten. Houdt er wel rekening mee dat het aantal opleidingsuren sterk wordt beïnvloed door het lestempo, de inzet en de aanleg van de aspirant vlieger. Dit geldt ook voor de voortgang van de theorieopleiding. Het theoriecertificaat moet uiteraard aansluiten bij de gekozen praktijkopleiding.

INSTRUMENT RATING

Voor Instrument Rating geldt een minimum van 50 uur vlieginstructie. Hiervan mag 20 uur op een simulator gedaan worden. Als je de IR opleiding volgt na jouw CPL geldt er een korting van 10 uur. Voordat aan de IR mag worden begonnen is een PPL brevet en 50 uur als Pilot In Command (PIC) op cross-country vluchten voorwaardelijk.

COMMERCIAL PILOT LICENSE

Voor het Commercial Pilot License moet minimaal 200 uur zijn gevlogen waarvan 100 uur als PIC. Daarnaast is het PPL brevet voorwaardelijk. Om de opleiding te mogen beginnen moet het onderdeel Elementair Instrument vliegen zijn afgerond. Dit onderdeel bestaat uit 10 uur vliegen op alleen instrumenten en onder instrument vliegcondities of nagebootst. 5 uur daarvan mogen op een simulator. Daarna 15 uur vlieginstruktie; 5 uur hiervan moéten op een complex vliegtuig (dit is met intrekbaar landingsgestel en verstelbare propeller) gevlogen worden.

ATPL

Voor de praktijkopleiding CPL met IR welke benodigd is voor het ATPL zijn er een twee scenario’s voor de volgorde waarin je de opleiding kunt volgen. Eerst IR en daarna CPL òf eerst CPL en daarna IR. Wij adviseren als volgorde éérst IR en daarna CPL. In de IR opleiding wordt vliegtijd opgebouwd en captaincy opgedaan die nodig is voor CPL. Hierdoor wordt het meest efficiënt omgegaan met de opleiding. Daarnaast is voor het ATPL minimaal een Multi Engine Piston aantekening nodig. Deze aantekening kan ook worden behaald bij de VCR. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Piper Seminole.

Testimonial

Lees hier hoe Danny zijn opleiding ervaren heeft bij Vliegclub Rotterdam


Danny

logo vcr2017

Login Form