Komt u gezellig met ons meevliegen? Neem altijd uw paspoort of ID kaart mee!

.

Medische Keuring

Algemeen

Om zelfstandig een vliegtuig te mogen besturen moet een vlieger een vliegmedische keuring ondergaan.

Het doel van de vliegmedische keuring is om vast te stellen of, indien je zou gaan vliegen, je gezondheidstoestand al of niet een risico oplevert voor de vliegveiligheid. Het is dus een veiligheidskeuring die wordt verricht op last van de overheid. Vandaar dat het keuringsprogramma ook door de overheid wordt vastgesteld.

Elke gezondheidstoestand kan veranderen door ziekte of een ongeval. Ook kan het zijn dat na jaren een gebrek aan het licht komt dat nog niet bekend was. Keuringen moeten daarom regelmatig herhaald worden en frequenter plaatsvinden naarmate men ouder wordt. Indien je volgens de regelgeving vliegmedisch geschikt bent, ontvang je een “medische verklaring” (medical certificate).

Die keuringen worden in Nederland uitgevoerd in overeenstemming met de geldende medische eisen voor civiele vliegers. De informatie van de overheid is hier te vinden: Medisch certificaat voor piloten en luchtverkeersleiders | Piloten | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)
Wat er precies gebeurt en wanneer men voor een keuring komt, hangt af van het soort brevet, de type rating en de leeftijd van de vlieger. Dit is bepaald in het EASA-keuringsschema. Voor een PPL heb je een klasse II en voor een CPL een klasse I keuring nodig.

Wat omvat de keuring

In grote lijnen omvat de medische keuring een (gedetailleerde) analyse van de medische geschiedenis van de vlieger, en een aantal lichamelijke en laboratoriumonderzoeken. Hiertoe behoren:

 • je gehele medische geschiedenis (hiertoe je relevante medische gegevens en data paraat hebben voor het digitaal verwerken). De arts zal de eigen verklaring altijd even met je doornemen.
 • bloed- en urinetests
 • antropometrie (o.a. gewicht en lengte)
 • gedetailleerde gezichtstests (scherpzien op verschillende afstanden; gezichtsveldonderzoek; oogboldrukmeting boven 40 jaar; kleurenzien)
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • electrocardiografie (ECG)
 • longfunctietests (op indicatie)
 • gehoortest (spraakverstaanbaarheid voor klasse II; audiogram voor klasse I en IR in klasse II)

Specialisten (bijv. oogarts, neuroloog of cardioloog) zullen worden geraadpleegd wanneer dat nodig is.

Het ongeschiktheidspercentage bij de eerste medische keuring bedraagt voor civiele vliegers 5%. De belangrijkste gronden voor ongeschiktheid zijn gezichtsvermogen en hartproblemen.

De Inspectie heeft een systeem ontwikkeld voor de uitgifte van de medische verklaring, waardoor in veel gevallen het keuringsinstituut uw nieuwe certificaat vrijwel direct mee kan geven. 

Keuringsinstituten

Elke artsenpraktijk die door de Inspectie is gecertificeerd mag vliegmedische keuringen uitvoeren. De inspectie heeft een lijst van gecertificeerde instellingen en personen. Wij noemen hier een drietal omdat deze zijn gestationeerd op Rotterdam-The Hague-Airport en/of er een kortingsregelingen is voor leden van onze vliegclub. Dit zijn:

Locatie

Facility Point
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

Er is een voldoende parkeergelegenheid op P6 vlak voor het gebouw (achter de slagboom parkeren).

Bij uitrijden aan de slagboom betalen met pinkaart of creditkaart.

Keuringsdagen

Dinsdag: Mw. L.A. Mulder, huisarts, AME
Woensdag: Dhr. M. van Scheepen, arts, AME
Donderdag: Dhr J. Moerkerken, optometrist (zie extended opthalmology)

Op de locatie kunt u zich melden bij de receptie. In verband met onze planning moeten wij u erop wijzen, dat bij te laat verschijnen de keuring in principe niet meer door kan gaan. Indien u bent verhinderd wordt u verzocht minimaal 2 werkdagen van tevoren te annuleren.

Wij verzoeken u de volgende zaken mee naar het spreekuur te nemen:

 •  Medisch certificaat (niet voor eerste keuring)
 •  Flight License (brevet) (niet voor eerste keuring)
 •  Graag voorafgaand van de keuring de medische verklaring printen en ingevuld meenemen. (alleen bij eerste keuring)
 •  Als u brildragend bent en of contactlenzen heeft, gelieve uw brilrecept en bril / contactlenzen mee te nemen. Indien u contactlenzen draagt op de dag van de keuring,gelieve lenzenvloeistof en een reservebril mee te nemen naar de keuring.
 •  Indien u medicijnen gebruikt (al dan niet op recept) gelieve deze mee te nemen
 •  Geldig paspoort of ID; NB een rijbewijs is niet geldig als ID.
 •  Correspondentie specialisten/ huisarts

Let op: bij alle eerste keuringen klasse 2 is onderzoek door de optometrist Dhr Moerkerken nodig. ( Zie Extended opthalmology)

Tarieven 2023 (inclusief BTW)

 • € 175,- Klasse 1 herhalingskeuring
 • € 215,- Klasse 2 initiële keuring (exclusief kosten optometrist zie onder)
 • € 165,- Klasse 2 herhalingskeuring
 • € 165,- Cabin Crew
 • € 160,- LAPL / Drone initiële keuring
 • € 140,- LAPL / Drone herhalingskeuring
 • € 90,- Basis keuring (SL of AFF opleiding)
 • € 165,- Grote keuring (Tandemmaster, KNVvl medical)
 • € 110,- Interim assessment

Tarieven bijkomende kosten bij herhalingskeuring 2023 (inclusief BTW)

 • € 45,- ECG
 • € 45,- Audiogram

Andere Kosten

 • € 40,- Doorsturen medisch dossier naar de betreffende licensing authority
 • € 100,- per uur voor (onvoorziene) andere kosten, of andere administratieve verzoeken.
 • € 40,- Heruitgave medisch certificaat bij diefstal, beschadiging of verlies

In het geval van niet tijdige afzeggingen voor het spreekuur, hierbij wordt 48 uur aangehouden, kan het volledige tarief in rekening gebracht worden.

Externe Kosten

Alle noodzakelijke externe kosten zoals de kosten voor specialisten, optometrie, laboratoriumbepalingen, Il&T, etc., zijn steeds voor eigen rekening van de keurling, tenzij anders isovereengekomen.

Extended opthalmology (optometrist)

In sommige gevallen EN bij alle eerste keuringen klasse 2 is onderzoek door de optometrist nodig. Graag dan een afspraak maken met de vermelding dat het om een luchtvaartkeuring gaat, dan kan u met voorrang terecht. Gegevens praktijk: Moerkerken Optometrie. Dhr. J. Moerkerken. Facility Point, Corkstraat 46, 3047 AC, Rotterdam. Tel. 010-2450631. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kosten hiervan zijn € 70,- en zijn aldaar te voldoen.AGB: 4410046 KP-register: 99908146087 www.moerkerkenoptometrie.nl

Vermindering van medische geschiktheid (Verordening EU 1178/2011)

N.B. Piloten mogen niet vliegen wanneer er sprake is van een vermindering van medischegeschiktheid. Zie achterop het medisch certificaat wanneer daarvan sprake is. En ook moeten pilotenin een aantal gevallen direct luchtvaartgeneeskundig advies inwinnen. Hiervan is bijvoorbeeld sprakein geval van: operatie of invasieve ingreep, start van medicatie, significant letsel, ernstige ziekte,zwanger zijn, in een ziekenhuis of kliniek zijn opgenomen, voor het eerst bril of lenzen nodig hebben.

Aeromedisch Instituut van KLM Arbo (update 2017)
Het instituut is gevestigd op Schiphol-Oost. (Het parkeren is gratis na aanmelden bij binnenrijden). AMI heeft specialisten ingezet voor diverse onderdelen van de keuring. Men biedt leden van onze club sinds 2005 een korting voor de klasse II basiskeuring.
De kosten kunnen zowel van tevoren worden voldaan, als ter plaatse afgerekend worden (pin of cash).
 
Tarief voor de basiskeuring {na korting op het standaardtarief}: (prijspeil 2017)

 • voor een initiële keuring klasse II:: € 305,--
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse II: € 239 (dit dus is zonder extra genodigde onderzoeken!)
 • voor een "kale" herhalingskeuring klasse I: € 335,-- (hiervoor geldt geen korting)
 • extra voor initiëIe IF uitbreiding: € 33,--

Alle tarieven zijn netto, dus reeds inclusief korting voor VCR leden, doch exlusief € 71,-- leges voor de afgifte van de medische verklaring.
Extra verplichte onderzoeken in het kader van de JAR ( audiogram, ECG en longfunctie onderzoek ) of extra onderzoeken op verzoek, worden boven het tarief voor de basiskeuring in rekening gebracht.

Om gebruik te kunnen maken van de korting, dient je:
1. Bij het maken van de afspraak te vermelden dat je lid bent van VCR en gebruik wenst te maken van de korting. (als dit niet reeds bij de afspraak gemeld wordt, is de korting niet van toepassing!)
2. Gestempeld uittreksel uit het ledenbestand bij onze clubbalie ophalen (als de contributie voor dit jaar nog niet betaald is, wordt er geen uittreksel verstrekt !)
3. Dit uitreksel bij de AMI balie (Schiphol Oost) tonen bij binnenkomst.

AMI is alle werkdagen geopend.
Afspraken kunnen gemaakt worden per telefoon op 020-6493400.
Op de site van het AMI www.aeromed.nl is meer informatie te vinden, oa een FAQ (Frequently Asked Questions) en een mogelijkheid via e-mail zelf vragen te stellen.

Executive health check-up. 
Naast de vliegmedische keuringen heb je bij KLM Health Services, de mogelijkheid een executive health check-up te ondergaan. Deze staat los van de vliegmedische keuring.  Denk daarbij aan extra onderzoekselementen  als: - Uitgebreid bloedonderzoek (o.a. bloedarmoede, suikerziekte, lever- en nierfuncties, cholesterolgehalte); - Uitgebreid urineonderzoek; - Onderzoek naar het gehoor a.d.h.v. een audioscreening; - Bespreking van de voorgeschiedenis aangaande gezondheidsfactoren met daarbij aandacht voor werkgerelateerde stressproblematiek; - Prostaat Specifiek Antigeenbepaling (PSA) voor mannen > 50 jaar (ca. € 30); -  beeldschermtest (ca, € 30), voor personen vanaf 40 jaar die meer dan 2 uur achtereen beeldschermwerkzaamheden verrichten; - Inspanningstest middels fietsergometrie ( ca. € 142).
Als je dat (of onderdelen daarvan) wilt, vraag daar dan naar bij het maken van je afspraak.

Wat verder van belang is

Wat neem je mee naar de keuring

 • Medical Certificate
 • Flight License (brevet)
 • (geldig) Paspoort of Identiteitsbewijs
 • Bril en reservebril (evt. aankoopnota van nieuwe bril tussen twee keuringen in; vergeet niet je brilrecept of brilvoorschrift mee te nemen!)
 • Ingevuld vragenformulier (uitsluitend bij initiële keuringen); later de gewijzigde gegevens van je medische data.

Wanneer een vliegmedische keuring

 • Wanneer je al een medische verklaring hebt en deze op tijd wilt vernieuwen is het verstandig de keuring binnen 45 dagen voor de vervaldatum van de medische verklaring te laten plaatsvinden. De ingangsdatum van de nieuwe verklaring is dan gelijk aan de einddatum van de oude. Als je je eerder dan die 45 dagen laat keuren, geldt de nieuwe medische verklaring vanaf die keuringsdatum.
 • Als de keuring plaatsvindt na de vervaldatum van de oude medische verklaring, geldt de nieuwe medische verklaring eveneens vanaf de keuringsdatum.
 • Controleer je medische verklaring altijd om te zien of er geen vergissingen zijn gemaakt.

Ik voel me niet helemaal fit. Wat te doen? 

De regels schrijven voor dat je niet mag vliegen wanneer je je niet fit voelt. Bij twijfel kun je je keuringsarts raadplegen. Zie verder de achterzijde van uw medical certificate.

Mag ik vliegen als ik last heb van verkoudheid?

Voor een verkouden piloot is het belangrijk dat deze kan “klaren”. Dit wil zeggen dat de neus“open” is en de doorgang tussenneus- en middenoor onbelemmerd is. Als je niet kunt klaren, is het niet verstandig om te vliegen, want je zult mogelijk bij stijgen en dalen problemen ondervinden (doofheid en pijn).

Wat heeft het voor gevolgen als je niet goed hoort?

 • Bij de eerste keuring klasse I en voor instrument rating (IR) in klasse II wordt een gehoortest (audiogram) gemaakt.
 • Huidige eisen: Niet meer dan 35 dB gehoorverlies bij 500, 1.000 en 2.000 Hz en niet meer dan 50 dB. bij 3.000 Hz. Ook bij de herkeuring blijven deze eisen van toepassing, maar als je onder deze waarden zou komen kun je bij je prof-check om een verstaanbaarheidverklaring vragen aan je examinator.
 • Bij een klasse II keuring moet er uitsluitend goede spraakverstaanbaarheid zijn.  Zogenaamde fluistertest op 2 meter met de rug gewend naar de onderzoeker.

Lid worden

Professionele opleiding

Met het LAPL of PPL brevet begint jouw carrière als piloot. De Vliegclub Rotterdam verzorgt als grootste PPL opleider van Nederland al jaren op het hoogste niveau de opleiding voor deze brevetten. Door de professionele insteek en persoonlijke aanpak slagen velen de eerste keer voor het examen.

Deze optimale voorbereiding tilt jouw vliegerschap op een hoger niveau. Dit doen we door het aanbieden van een vliegende start via introductiedagen, aanvullende (optionele) trainingen zoals Unusual Attitudes, proefexamens en vervolgtrajecten na het examen zoals een Night VFR, of Instrument rating.

Starten wanneer jij dat wilt

De VCR verzorgt de gehele opleiding in eigen huis. Hiervoor beschikken we over een uitgebreide vloot en opleidingsfaciliteiten. De praktijkopleiding kan de gehele week door worden gevolgd (ma t/m zo). Meerdere keren per jaar worden cursussen voor de theorieopleiding gegeven en kun je instromen. Zodat op ieder gewenst moment met de vliegopleiding kan worden begonnen.

Ook andere verplichte onderdelen van het brevet zoals de radiotelefonie cursus en de Engelse taaltoets (LPE) bieden wij via de vliegclub aan.

Persoonlijke aanpak en eigen tempo

De weg naar het brevet is voor iedereen anders. Dat geldt niet alleen voor de duur en intensiteit van de opleiding maar ook voor individuele wensen. De modulaire opbouw van onze opleiding biedt de mogelijkheid om jouw eigen tempo te bepalen. In overleg met onze instructeurs plan jij zelf jouw programma. Omdat de VCR beschikt over een groot aantal instructeurs kun je de instructeur kiezen waarmee je een klik hebt voor de beste persoonlijke begeleiding.

Ervaring op Rotterdam The Hague Airport

Waar kun je beter leren vliegen dan op de tweede luchthaven van Nederland? Omdat wij vliegen van een zogenaamd gecontroleerd vliegveld, doe je unieke en essentiële vliegervaring op. Zo leer je niet alleen op hoog niveau te communiceren met de luchtverkeersleiding maar ervaar je ook de combinatie tussen General Aviation en de beroepsluchtvaart van dichtbij. Na het behalen van je brevet heb je genoeg ervaring om de meeste complexe vliegvelden aan te doen.

Een bijkomend voordeel van Rotterdam Airport is dat het veld gedurende het gehele jaar open is. Mits het weer het toelaat natuurlijk. Speciale clubtarieven zorgen dat de kosten niet veel hoger zijn dan andere velden.

Start dus vandaag nog met een proefpakket!

dannyMijn naam is Danny van Munster en eind 2011 ben ik geslaagd voor mijn Private Pilot Licence. 

In het dagelijks leven werk ik bij de Nederlandse Spoorwegen in een hoog kantoor met vrij uitzicht. Mijn collega's weten het al: als het mooi weer is, met zonnestralen tussen de schaapjeswolken door en prachtig glimmend reflectielicht van slootjes en ander water, komen ze 's ochtends binnen en roepen dat het mooi vliegweer is. Indoctrinatie werkt prima dus ;) En dat geeft mij weer de gelegenheid om een mooi meteorologisch of vliegverhaal af te steken. 

Met zulk weer begint het bij mij te jeuken. Ik kijk op internet hoe lang dit weer aanhoudt en vergelijk dat met mijn agenda, ik sla het reserveringssysteem van de vliegclub er even op na om te kijken of er een kistje vrij is en begin mijn vliegmaatjes te spammen of ze ook hun agenda's kunnen leegmaken om 'strepen door de lucht te trekken'. 

Vliegen is kick. Dat zal elke vlieger je vertellen. Nog leuker is het om dat dat te delen met anderen. Je familie en vrienden vinden het vast ook hartstikke leuk en allemaal willen ze wel een keer mee. Zij delen alleen niet je passie, dus als jij stoer wil vertellen dat je nog net even voor die startende 737 mocht landen of met glinsterende oogjes en het bijbehorende handen- en voetenwerk vertelt dat je er geen genoeg van kan krijgen om een kist te landen en weer door te starten, voelen zij niet wat jij voelt. De passie, humor, gedrevenheid en precisie voor het vliegen deel je met je vliegmaatjes. 

Het samen uitzetten van navigatieplannen en het doen van de vluchtvoorbereiding, samen een tochtje maken en lunchen op Texel, en daarna samen aan de bar grote verhalen vertellen. Dat kan uitstekend bij de Vliegclub Rotterdam. Gedurende het hele jaar zijn er klassikale theorielessen en evenementen waar je met een beetje goeie wil leuke nieuwe mensen leert kennen. (Blijf dan vooral ook even naborrelen aan de bar!) Wat is er daarna dan niet leuker dan met elkaars les mee te vliegen? Dan vliegt de een als passagier mee met de ander z'n les en op de bestemming wissel je van stoel. Zo leerde ik ook veel van de lessen, tips en foutjes van mijn vliegmaatjes. Ook kom je zelfs in het begin van je opleiding al op heel veel velden door heel Nederland, België en misschien zelfs Duitsland. Doe mee aan de leerlingendag naar Spa (België) en vlieg een rondje over het formule 1 circuit of oefen je precisielandingen met de doellandingenwedstrijd.

Door te kiezen voor een vliegopleiding bij de Vliegclub Rotterdam bestaat je vliegopleiding niet alleen uit praktijklessen en zelfstudie, maar leer je met de juiste instelling door de uren aan de bar, de leuke evenementen en de vriendelijke sfeer een groep mensen kennen waarmee je je passie kan delen. 

Voor meer van mijn vliegverhalen klik hier. Zie je mij op de club, heb je vragen of wil je meer info? Ik bijt niet. 

Happy landings!

Ratings

Ratings Info


De navolgende bevoegdverklaringen kunnen als modulaire opleiding worden gevolgd bij de VCR:

Class Rating Single Engine Piston (Land)
Radiotelephony (VFR/IFR)

Instrument Rating (Single Engine)
Instrument Rating (Multi Engine) Class Rating Cessna Single Engine Turbine - Cessna SET
Class Rating Multi Engine Piston (Land)
Flight Instructor (Aeroplane)
Multi Crew Co-operation
Type Rating PA46-DLX

Uitgebreidere informatie op deze pagina volgt later. Voor informatie kunt u uiteraard altijd contact opnemen via een mail bericht.

Beroepsopleiding

COMMERCIËEL BREVET

Niet alleen de privé vlieger maar ook de commerciële piloot kan terecht bij de VCR voor zijn vliegopleiding. De vliegopleiding van de VCR is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende Approved Training Organisation (ATO). Dit betekent dat niet alleen het PPL-brevet (Private Pilot License) maar ook het CPL-brevet (Commercial Pilot License) bij ons kan worden behaald. Beide opleidingen volgen dezelfde opleidingssystematiek en sluiten naadloos op elkaar aan. Hierdoor is een soepele overgang tussen beide opleidingen gewaarborgd.

De Vliegclub Rotterdam is momenteel de enige vliegclub in Nederland die zelfstandig een ATO-certificering heeft, en behoort bij de eerste organisaties in Nederland die deze nieuwe certificering heeft behaald.

MODULAIRE PRAKTIJKOPLEIDING

De beroepsopleiding is modulair opgebouwd. Vliegopleidingen Rotterdam heeft opleidingsprogramma’s opgesteld voor praktijkopleiding voor de CPL, IR en Multi-Engine Piston modules conform de wettelijke eisen zoals die zijn opgesteld door EASA.

Na iedere module wordt voldaan aan de minimum instructie uren en onderdelen om het bijbehorende praktijkexamen af te leggen. Het PPL brevet is wel voorwaardelijk bij aanvang van de opleiding. Gelijktijdig moet de theorieopleiding worden gevolgd.

De modulaire opzet biedt veel flexibiliteit om de opleiding aan te passen aan uw situatie en voorkeuren. Een verkeerde volgorde in de opleiding of een onzorgvuldige planning kan echter grote financiële consequenties hebben. Maak voor een advies op maat vrijblijvend een afspraak met onze instructeurs. Op basis van een intake gesprek bepaal jij wat de beste koers is.


GROUNDSCHOOL

De theorieopleiding, de zogenaamde groundschool, wordt verzorgd door externe partijen. De theorie kan worden gevolgd via klassikale dag- of avondstudie of via “distance learning”. Hiervoor hebben wij contacten met gespecialiseerde opleiders die enerzijds dag- en avondcursussen verzorgen en anderzijds een distance learning programma (computerondersteunde thuisstudie) aanbieden.

Door de combinatie van een modulaire praktijk en theorie opleiding ben je in principe vrij in het kiezen van de instelling. Voor "distance learning" zijn onze kandidaten erg tevreden over Orbit Groundschool in Arnhem en Dutch Aviation College in Lelystad.

BENODIGDE VOOROPLEIDING

Als vooropleiding is een niveau van minimaal HAVO met Engels en wiskunde en/of natuurkunde gewenst. Tevens moet je in het bezit zijn van een Private Pilot License (PPL).

DISTANCE LEARNING

Distance Learning is populair. Ongeveer 85% van onze cursisten kiest voor de opleiding via deze vorm. Deze lessen worden gegeven via internet plus 2 à 3 klassikale (avond)lessen per vak. Deze manier van studie vereist echter nogal wat zelfdiscipline en inzicht! Verder moet je een keuze maken voor een vakkenpakket (CPL, IR of ATPL) dat aansluit op het brevet of de rating die je uiteindelijk wilt hebben en dat is per persoon wisselend. Met theorieopleiding ATPL kun je in ieder geval alle kanten op.

NEEM CONTACT OP

We helpen je graag bij de juiste keuze voor de theorieopleiding. Neem daarom gerust contact op voor een vrijblijvend advies


PRAKTIJKOPLEIDING

De praktijkopleiding kan geheel bij de Vliegopleiding Rotterdam worden gevolgd. De opleiding is modulair opgebouwd zodat zelf het lestempo en samenstelling van de opleiding kan worden gekozen.

SIMULATOR

Een deel van de lesuren mag worden gevlogen op een vluchtsimulator. In samenwerking met Simulator Training Rotterdam beschikt de club over een vliegsimulator FNPT II MCC van het type Elite. Natuurlijk voelt een simulator anders dan een echte vlucht. Voor een aantal onderdelen van de opleiding, bijvoorbeeld de basic scan, is het heel goed en goedkoper om op de simulator te trainen.

ERVARINGSUREN

Met werkelijk gevlogen uren worden de ervaringsuren opgebouwd en jouw captaincy vergroot. Door de samenstelling van het zelfgekozen programma kan invloed worden uitgeoefend op de opleidingskosten. Houdt er wel rekening mee dat het aantal opleidingsuren sterk wordt beïnvloed door het lestempo, de inzet en de aanleg van de aspirant vlieger. Dit geldt ook voor de voortgang van de theorieopleiding. Het theoriecertificaat moet uiteraard aansluiten bij de gekozen praktijkopleiding.

INSTRUMENT RATING

Voor Instrument Rating geldt een minimum van 50 uur vlieginstructie. Hiervan mag 20 uur op een simulator gedaan worden. Als je de IR opleiding volgt na jouw CPL geldt er een korting van 10 uur. Voordat aan de IR mag worden begonnen is een PPL brevet en 50 uur als Pilot In Command (PIC) op cross-country vluchten voorwaardelijk.

COMMERCIAL PILOT LICENSE

Voor het Commercial Pilot License moet minimaal 200 uur zijn gevlogen waarvan 100 uur als PIC. Daarnaast is het PPL brevet voorwaardelijk. Om de opleiding te mogen beginnen moet het onderdeel Elementair Instrument vliegen zijn afgerond. Dit onderdeel bestaat uit 10 uur vliegen op alleen instrumenten en onder instrument vliegcondities of nagebootst. 5 uur daarvan mogen op een simulator. Daarna 15 uur vlieginstruktie; 5 uur hiervan moéten op een complex vliegtuig (dit is met intrekbaar landingsgestel en verstelbare propeller) gevlogen worden.

ATPL

Voor de praktijkopleiding CPL met IR welke benodigd is voor het ATPL zijn er een twee scenario’s voor de volgorde waarin je de opleiding kunt volgen. Eerst IR en daarna CPL òf eerst CPL en daarna IR. Wij adviseren als volgorde éérst IR en daarna CPL. In de IR opleiding wordt vliegtijd opgebouwd en captaincy opgedaan die nodig is voor CPL. Hierdoor wordt het meest efficiënt omgegaan met de opleiding. Daarnaast is voor het ATPL minimaal een Multi Engine Piston aantekening nodig. Deze aantekening kan ook worden behaald bij de VCR. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Piper Seminole.

Testimonial

Lees hier hoe Danny zijn opleiding ervaren heeft bij Vliegclub Rotterdam


Danny

logo vcr2017

Login Form